ULULAS VISJON


Vårt overordnede MÅL er at

ALLE skal være aktive DELTAKERE i eget liv

og IKKE

PASSIVE tilskuere til andres