ULULAS VISJON

Vårt overordnede MÅL er at

ALLE skal være aktive DELTAKERE i eget liv

og IKKE

PASSIVE tilskuere til andres

Skreddersydd bistand

Les mer

Undervisning, Veiledning, Oppdrag

Tjenester knyttet til kompetansemiljøer, produkter, løsninger

Les mer

Innovasjon, Forskning og Utvikling

Les mer

HVA SIER KUNDENE

UTNYTT MAKSIMALT DINE HJELPEMIDLER

Det finnes så mange muligheter i teknologi. Men, teknologi er lite verdt hvis man ikke utnytter mulighetene som finnes
Det finnes tusenvis av eksempler på hjelpemidler som ligger i skuffer og skap som aldri blir brukt eller som blir brukt alt for lite
Ululas hjelper deg gjerne videre