Foreldreseminar ISAAC

Har du hørt om ISAAC Norge? Det er en interesseorganisasjon for personer uten talespråk, pårørende og fagpersoner. Ululas ble invitert til å holde et innlegg på et foreldreseminar som ble arrangert 26. november på Berg gård i Oslo. Det takket vi selvsagt ja til. Eva foreleste om kommunikative kompetanse med vekt på operasjonelle ferdigheter. Ululas-uglen […]

SPOT 2017

Teknologi og læring henger sammen. Især for de brukergruppene Ululas fokuserer på. Hvert år arrangerer Statped (det statlige spesialpedagogiske støttesystemet i Norge) en teknologi-konferanse. I år skjedde dette 21. og 22. november på Lillestrøm. Dette er hva Statped skriver selv om SPOT  på sine nettsider: «SPOT er en praktisk konferanse som skal inspirere, gi oversikt, […]