CP konferansen 2018: Tidlig er Mulig

Sist fredag var Ululas på årets CP- konferanse. Tema i år var Tidlig er Mulig. En av foreleserne var den anerkjente forskeren Iona Novak som kommer fra Australia. Hun holdt et innlegg om tidlig diagnostisering og intervensjon. Diagnostiseringen kan gjøres både high-tech og low-tech med god presisjon. Ululas kommer tilbake til hvilke verktøy dette gjelder […]