IKT – baserte hjelpemidler til de som trenger det mest

Målet med velferdsteknologi og moderne IKT-baserte hjelpe-midler er økt selvstendighet til brukere. Kommunene mangler ofte spisskompetansen som skal til for å tilrettelegge teknologien til enkeltpersoner. Ululas er en bedrift som sitter på unik kompetanse innen velferdsteknologi og IKT- baserte hjelpemidler for sterkt funksjonshemmede og kan gi råd, veiledning og opplæring til kommunene i bruk av […]