ULULAS (ULULAS) VISJON (VISJON)


Vårt mod MÅL

ALLE skal skal være aktive deltakere i eget liv

og IKKE

PASSIV TI