Innovasjon, Forskning og Utvikling

Læremidler, kognitive hjelpemidler, spill, ASK, skoleprøver, arbeidstilrettelegging

For de personene som Ululas AS ønsker å bistå kan samfunnet virke som et puslespill hvor bitene aldri passer sammen. Vi jobber på flere arenaer og på ulike måter for at brikkene skal passe bedre sammen.

Vårt overordnede mål er at alle skal være AKTIVE deltakere i eget liv og ikke PASSIVE tilskuere!