Undervisning, Veiledning, Oppdrag

Tjenester knyttet til kompetansemiljøer, produkter, løsninger

Vi arrangerer fagdager, seminarer og undervisning for kommuner, firmaer, universiteter og høgskoler knyttet til velferdsteknologi på individnivå.

Vi veileder utviklere som ønsker å gjøre sine digitale produkter tilgjengelig for alle betjeningsformer.

Vi tar oppdrag fra skoler og andre miljøer som trenger bistand til å gjøre for eksempel prøver eller undervisning tilgjengelig for alle elever i en klasse.

Offentlige anskaffelser. Vi bistår i tilbudsutarbeidelse og kvalitetssikring av tilbud.