ULULAS (ANDRE BETYDNINGER) VISJON (ANDRE ER I


Vårt overordnede MÅL er på

ALLE skal være aktive DELTAKERE i eget liv

og IKKE

PASSIV t-and-er