HEI!

Eva har siden 1999 jobbet med hjelpemidler for funksjonshemmede i 1., 2. og 3. linjetjenesten. Formelt er hun høgskolekandidat i informatikk/ datateknologi og fysioterapeut med spesialisering. I tillegg har hun studert veiledningsmetodikk og spesialpedagogikk med vekt på IKT. 

Hun har jobbet som fagansvarlig for IT, kommunikasjon og kognisjon ved Hjelpemiddelsentralen i Vestfold i nesten 10 år. De siste 10 årene har hun jobbet med IKT- baserte hjelpemidler på to landsdekkende sentra (NAV SIKTE og NAV senter for kommunikasjon og deltakelse).

Hun har drevet utstrakt kursvirksomhet alene og tverretatlig, for enkeltpersoner og for større grupper. I 2002 og i 2009 var hun en initiativtager til å starte henholdsvis ASK- studiet på Høgskolen i sør-øst Norge og studiet i velferdsteknologi på Høgskolen i Oslo og Akershus. Eva var en sentral person i arbeidet med å utvikle og realisere begge disse tverrfaglige studiene

 

BESTILL EN GRATIS
KONSULTASJON NÅ

Kommende kurs og seminarer
april
Øyestyring for de minste

På dette seminaret får du et innblikk i hva man bør tenke på før man går i gang med øyestyring for små barn.

april
Frokostseminar - tilpassede prøver

Tilpassede prøver for ASK- brukere og elever som ikke kan benytte standard mus og tastatur

mai
Frokostseminar - talegjenkjenning

Hva er talegjenkjenning og for hvem kan dette være en fin løsning?

mai
Læremidler og alternativ betjening

Har du en elev som ikke kan benytte standard mus og tastatur? Vi går igjennom noe av det som finnes på læremiddelmarkedet for denne brukergruppen.